Rao vặt miễn phí: Điều khoản và Điều kiện để Rao Vat24 Việt Nam

Trang web Điều khoản và Điều kiện sử dụng (Thỏa thuận thành viên)

1. thuật ngữ

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các trang web Điều khoản và Điều kiện sử dụng, tất cả các luật áp dụng và các quy định, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đều bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và các luật nhãn hiệu thương mại. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc sử dụng Rao Vat24 là nguy cơ của riêng của quý vị. Rao Vat24 có quyền loại bỏ bất kỳ danh sách hoặc bất kỳ quảng cáo cho bất kỳ lý do.

2. chối trách nhiệm

Những tài liệu trên trang web Rao Vat24 của được cung cấp "như là". Rao Vat24 không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về tính thương mại, thể dục cho một cụ thể mục đích, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác về quyền. Hơn nữa, Rao Vat24 không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến như vậy vật liệu hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web này. Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào khác hoặc bất kỳ bên thứ ba đối với các khiếu nại hoặc thiệt hại của bên thứ ba bất kỳ tính chất, bao gồm, nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, trừng phạt hoặc bồi thường thiệt hại do hậu quả.

3. Những hạn chế

Trong mọi trường hợp, Rao Vat24 hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài liệu trên trang web Internet Rao Vat24, thậm chí nếu Rao Vat24 hoặc một Rao Vat24 đại diện được ủy quyền đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

4. bản xem lại

Các tài liệu xuất hiện trên trang web Rao Vat24 của thể bao gồm kỹ thuật, đánh máy, hoặc lỗi chụp ảnh. Rao Vat24 không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện tại. Rao Vat24 có thể thay đổi các tài liệu trên web của nó trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Rao Vat24 không, tuy nhiên, thực hiện mọi cam kết để cập nhật các tài liệu.

5. Liên kết

Rao Vat24 đã không xem xét lại tất cả các trang web liên kết đến trang web của mình trên Internet và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ chẳng hạn trang web liên kết. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Rao Vat24 của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.

6. Điều Khoản Sử dụng Sửa đổi

Rao Vat24 thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này bạn đồng ý với bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

7. Nội quy quảng cáo của

Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi tại bất kỳ thời gian vì lý do nào. Rao Vat24 sẽ đưa ra quyết định để cho dù nội dung vi phạm thuật ngữ bất kỳ trong quyết định của mình sau khi chúng tôi có thông báo thực tế của đăng như vậy. Chúng tôi đối xử với bảng quảng cáo miễn phí và quảng cáo trả tiền như nhau khi đối phó với các điều khoản vi phạm. Không giới hạn quyền của chúng tôi để loại bỏ nội dung, chúng tôi đã cố gắng để cung cấp hướng dẫn cho những người đăng nội dung của chúng tôi trên site. Khi sử dụng Rao Vat24, xin vui lòng không gửi tài liệu đó:

 • Có ngôn ngữ thô tục, xúc phạm, lăng mạ, phân biệt chủng tộc hay thù địch, các biểu thức, tính ngữ hoặc nói xấu, văn bản, hình ảnh hoặc hình minh họa trong khẩu vị người nghèo, các cuộc tấn công gây viêm có tính chất cá nhân, chủng tộc hay tôn giáo.
 • Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ quảng cáo có chứa bất kỳ nội dung người lớn, đây là một số ví dụ khác về nội dung không chấp nhận được:
  dâm dục hoặc hình ảnh khiêu khích;
 • là nói xấu, đe dọa, miệt thị, hiển nhiên không viêm, sai, sai lạc, lừa đảo, không chính xác, công bằng, có tổng cường điệu hay tuyên bố vô căn, vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba, là bất hợp lý gây hại hoặc gây khó chịu cho bất kỳ cá nhân hay cộng đồng.
 • Phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc bị khuyết tật, hoặc đề cập đến những vấn đề như vậy trong bất kỳ cách nào bị cấm bởi pháp luật.
 • Video tải lên có bản quyền hoặc các vật liệu hữu khác của bất kỳ loại trên Rao Vat24 mà không có sự cho phép của chủ sở hữu của vật liệu đó.
 • Liên tiếp gửi các nội dung giống nhau hoặc tương tự nhau hoặc có mục đích gửi nội dung trong một thể loại không thích hợp hoặc trong nhiều khu vực đô thị. Bạn không thể đặt quảng cáo của bạn trong một thể loại không phù hợp hoặc trong nhiều khu vực đô thị. Bạn chỉ có thể đặt một quảng cáo cho sản phẩm / dịch vụ / sản phẩm trong một thể loại phù hợp nhất và trong một địa điểm.
 • Quảng cáo không có sản phẩm. Quảng cáo của bạn phải bán cái gì đó. Nó phải có một sản phẩm cụ thể / dịch vụ / sản phẩm, nó phải có một sự mô tả thích hợp. Chúng tôi không cho phép quảng cáo chỉ nói, "đến với trang web của tôi để biết chi tiết" trong mô tả. Trong khi chúng tôi cho phép bạn gửi URL trang web của bạn (chỉ để trang của trang web của bạn một cách chi tiết có chứa các quảng cáo) trong quảng cáo, nếu quảng cáo của bạn không chứa các chi tiết của sản phẩm, bao gồm cả giá cả hoặc một phạm vi giá, niêm yết ở chủ đề, nó sẽ được gỡ bỏ.
 • Nhiều sản phẩm / dịch vụ / sản phẩm trong một quảng cáo không được phép. Chỉ có một sản phẩm / dịch vụ / sản phẩm trong một quảng cáo.
  Bạn không thể bao gồm bất kỳ văn bản, liên kết, hình ảnh, nội dung hoặc các yếu tố khác trong quảng cáo của bạn không liên quan trực tiếp đến mục / sản phẩm / dịch vụ được quảng cáo.
 • Tất cả thủ đô Rao vặt SẼ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ. Chúng tôi đề nghị rằng bạn chỉ sử dụng tất cả các thủ đô, nơi cần thiết trong mô tả quảng cáo của bạn. Tất cả các tiêu đề được công bố trong một Very Large phân biệt Font Style, vì vậy bạn không cần phải sử dụng tất cả các thủ đô ở đó. Bạn có thể vẽ đặc biệt chú ý đến quảng cáo trong những cách để dành cho mục đích này. Quảng cáo của bạn phải dễ đọc và nội dung phải phản ánh các mục / dịch vụ được quảng cáo và không có gì khác.
 • Video tải lên hoặc truyền vi rút hoặc các tập tin độc hại, gây rối hoặc phá hoại khác.
 • phá vỡ, cản trở, hoặc nếu không nguy hại hoặc vi phạm an ninh của Rao Vat24, hoặc bất kỳ dịch vụ, tài nguyên hệ thống, tài khoản, mật khẩu, các máy chủ hoặc mạng kết nối hoặc truy cập thông qua Rao Vat24 hoặc liên kết hoặc liên kết với các trang web.

Chính sách hoàn lại tiền

Bởi vì dịch vụ mua và đăng ký cho việc sử dụng Rao Vat24 được kết xuất và bạn phải sử dụng và nhận được lợi ích của dịch vụ ngay lập tức cho biết, tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng và hoàn lại tiền không thể được cấp. Nếu một khách hàng có tranh chấp thanh toán với Rao Vat24, khách hàng phải giải quyết tranh chấp với Rao Vat24 trực tiếp mà không cần khởi thủ tục lại bất kỳ phí.

Nội dung

Các thông tin được tìm thấy trong những Rao Vat24 là dành cho mục đích thông tin và không có ý định như y tế, pháp lý, hay chuyên nghiệp lời khuyên. Bạn phải đánh giá và chịu rủi ro liên quan, tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc tính hữu dụng của bất kỳ nội dung. Rao Vat24 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung. Rao Vat24 không prescreen hoặc giám sát tất cả nội dung như là một vấn đề của chính sách, nhưng Rao Vat24 có quyền, nhưng không phải là trách nhiệm, để bỏ nội dung đó được coi là tuỳ hại, xúc phạm, hoặc vi phạm các chối trách nhiệm này và khoản Sử dụng hoặc bất kỳ quy tắc Rao Vat24 đã xây dựng ở thời điểm đó. Rao Vat24 có thể lựa chọn theo ý riêng của mình để giám sát một số, tất cả, hoặc không có khu vực Rào Vat24 cho việc tuân thủ các thuật ngữ này hoặc các quy tắc.

Sở hữu trí tuệ

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên hoặc truyền tải bất kỳ nội dung lên Rao Vat24 nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả hoặc quyền sở hữu khác ("Quyền") của bất kỳ bên nào. Đưa nội dung lên Rao Vat24 bạn tự động chấp hoặc bảo đảm rằng các chủ sở hữu của Nội dung đó đã rõ ràng cấp Rao Vat24 trả tiền bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và giấy phép sử dụng, tái tạo lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và / hoặc kết hợp nó trong các công trình khác trong bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này cho cả thời hạn của bất kỳ Nội quy nào có thể tồn tại trong nội dung đó.

8. Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web Rao Vat24 của sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của St Kitts và Nevis mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo rằng bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.