Rao vặt miễn phí: Kinh doanh đăng ký cho Rao Vat24 Việt Nam

Doanh nghiệp đăng ký phương án giá.

Những kế hoạch có sẵn và lợi ích:

Tất cả các kế hoạch thuê bao có các yếu tố phổ biến sau đây:-

Rao vặt có liên kết trực tiếp đến trang web của quý vị - 20 ảnh miễn phí - 2 U ống Videos - danh sách của bạn cũng sẽ được công bố trên Twitter và Facebook miễn phí (danh sách của bạn sẽ được đăng tự động bởi chúng tôi, bạn không phải làm bất cứ điều gì khác) - Phương tiện truyền thông xã hội vốn cho các danh sách (Facebook, twitter vv) - Dịch vụ upload miễn phí nếu bạn có nhiều hơn 20 Rao vặt (Business Người dùng phải cung cấp một tập tin .csv) - Người bán / người mua tin nhắn dịch vụ (hoặc email trực tiếp) Ảnh sáng Hộp Display Inline Search Filter - gia hạn thẻ tín dụng tự động -

Chọn bất kỳ chương trình dưới đây để có được số lượng lớn doanh nghiệp của bạn danh sách thuê bao hàng tháng doanh nghiệp

căn bản 50 - lên để 50 Rao vặt                       $3 hàng tháng  -  Liên hệ với quản trị để thiết lập đăng ký của bạn        cách bấm vào đây

tiêu chuẩn 100 - lên để 100 Rao vặt                $6 hàng tháng  -   Liên hệ với quản trị để thiết lập đăng ký của bạn       cách bấm vào đây

chuyên gia 400 - lên để 400 Rao vặt               $9 hàng tháng  -   Liên hệ với quản trị để thiết lập đăng ký của bạn       cách bấm vào đây

Kinh doanh tài trang web của/e-cửa hàng


Tất cả các kế hoạch trên có thể thêm một trang web phụ từ bên trong trang tài khoản của quý vị khi đăng ký là người dùng doanh nghiệp. Có một thử nghiệm miễn phí 90 ngày !! Sau đó $ 5 mỗi tháng

For this you get:-

  • Phụ Mục Website của 6 Các trang
  • Rao vặt của bạn trong lên đến 6 loại bạn định nghĩa
  • Bản tin. Gửi bản tin cho cơ sở khách hàng của riêng bạn
  • Logo và tên công ty không phải của chúng
  • Tất cả các liên kết và email lại cho bạn

Có riêng của phụ trang web của, logo và link của bạn ở một vị trí rất nổi bật trên trang web của chúng tôi với các liên kết và email tất cả sẽ trở về với bạn.

Một trang web thực sự với tất cả sản phẩm của riêng bạn trong lên đến sáu chuyên mục mà bạn tạo ra.

Một trang web thực sự với tất cả sản phẩm của riêng bạn trong lên đến sáu chuyên mục mà bạn tạo ra.

Toàn tìm kiếm tiếp thị công suất động cơ của trang web của chúng tôi đi với bạn. Các url sẽ kết thúc bằng tên công ty của bạn và tất cả tìm kiếm Google vv tất cả sẽ đến trực tiếp cho bạn.

Thống kê khách truy cập trang web có thể xem được đầy đủ từ trang tài khoản của bạn.

Cơ sở khách hàng của mình cho các khách hàng Tin bạn có thể đăng ký nhận bản tin trực tiếp từ bạn gửi tới cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn trong site. Một trình biên tập đầy đủ html được cung cấp cho bạn thiết kế các bản tin của riêng bạn. (Thuê bao nhận bản tin phải được xác nhận trong hệ thống)

Tất cả những điều này cho chỉ $5!! hàng tháng

Xem một trang web ví dụ bằng cách nhấn vào liên kết này.

 Liệt kê trang web Thống

Đăng ký từ bên trong trang tài khoản của bạn (đăng ký bổ sung cần thiết)

 

Đảm bảo thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến được cung cấp bởi 2Checkout.com hoặc PayPal.

 2Checkout   PayPal