Rao vặt miễn phí: Tính năng cho RaoVat24 Quảng cáo rao vặt Việt Nam

Tính năng chúng tôi cung cấp cho người bán và người mua


Cảm ơn bạn đã dành thời gian để truy cập vào trang web của chúng tôi.Chúng tôi đã nỗ lực rất lớn vào việc đảm bảo của chúng tôi Người mua cũng như người bán có một địa điểm vào danh sách các mục và tìm những giao dịch tốt nhất trên mạng. Người bán hàng sẽ tìm thấy một cách đơn giản, quá trình niêm yết, với khả năng tải lên hình ảnh với danh sách của họ. Trang web này được đóng gói đầy đủ các tính năng cho người bán hàng của chúng tôi và một thế giới của người mua có nghĩa là mọi thứ trong tầm tay của bạn.


Tính năng của người bán

Dưới đây là danh sách của một số các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho người bán:

 • Tài khoản của tôi cho phép bạn chỉnh sửa các cài đặt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bạn muốn ... dù ngày hay đêm.
 • Danh sách quá trình rất đơn giản để sử dụng. Trang web của chúng tôi hướng dẫn bạn qua từng bước của quá trình mà chỉ mất một hoặc hai phút trước khi danh sách của bạn hoạt động trên trang web.
 • Danh sách hoạt động của tôi cho phép bạn xem một danh sách "Danh sách đăng nhập" của bạn trên trang web, cũng như, chỉnh sửa các danh sách.
 • Danh sách hết hạn của tôi cho phép bạn xem danh sách đã hết hạn gần đây trên trang web.
 • Thông điệp hệ thống cung cấp cho bạn khả năng giao tiếp với người mua trực tiếp từ trang web này mà không cần phải mở ứng dụng email của bạn. Hệ thống tin nhắn cung cấp một thiết lập "cá nhân" cho bạn để giữ cho email của bạn tới người bán và người mua khác trên trang web.
 • Duyệt theo hình thu nhỏ Ý của bạn là: tính năng cho phép cho các bức ảnh đầu tiên mà bạn tải lên hiển thị như là một hình ảnh thu nhỏ trong khi du khách đang truy cập các trang web.
 • Danh sách khác của người bán liên kết được thuận tiện về bảng liệt kê hiển thị trang cho người mua tiềm năng của bạn để xem tất cả các danh sách khác của bạn đang hoạt động trên trang web.
 • Giới thiệu với bạn bè liên kết trên mỗi trang hiển thị bảng liệt kê này cho phép khách truy cập vào danh sách của bạn để nhanh chóng gửi các chi tiết của một danh sách để một người bạn bằng cách sử dụng hệ thống nhắn tin của trang web.
 • Liên hệ với người bán liên kết một cách rõ ràng được đặt trên mỗi trang danh sách cho người mua của bạn để liên lạc trức tiếp với bạn với bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến danh sách của bạn. Tiêu đề danh sách và id được tự động bao gồm trong tin nhắn được gửi để tham khảo nhanh.
 • Danh sách mở rộng các tính năng cho phép bạn thêm các chỉ số bổ sung cho danh sách của bạn để thu hút sự chú ý từ khách hàng tiềm năng trong khi họ đang truy cập các trang web.
 • Người đã mua chú ý tính năng cho phép người bán thu hút sự chú ý đặc biệt tới quảng cáo của họ bằng cách chọn một trong hình ảnh getter sự chú ý của chúng tôi.
 • Danh sách nổi bật tình trạng cho phép danh sách của bạn thêm một số tiếp xúc ở đầu của tất cả các trang duyệt danh sách.
 • Vị trí tốt hơn tính năng ưu tiên danh sách của bạn (vị trí cao hơn trong bảng) trên các danh sách khác cùng loại.
 • In đậm tính năng in đậm văn bản trong danh sách của bạn và thay đổi màu nền cho sự chú ý bổ sung.

Tính năng người mua

Dưới đây là danh sách của một số các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho người mua:

 • Tài khoản của tôi cho phép bạn chỉnh sửa các cài đặt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bạn muốn ... dù ngày hay đêm.
 • Danh sách yêu thích cho phép bạn giữ một danh sách của bạn "bảng liệt kê để xem". Thêm vào danh sách nhiều như bạn muốn và xóa chúng bất cứ lúc nào trong các trang tài khoản cá nhân của bạn.
 • Tìm kiếm nâng cao cho phép bạn thu hẹp hay mở rộng phạm vi tìm kiếm để đáp ứng các thông số kỹ thuật chính xác của bạn.
 • Hệ thống thông điệp cung cấp cho bạn khả năng giao tiếp với người bán trực tiếp từ trang web này mà không cần phải mở ứng dụng email của bạn. Nếu người bán trả lời tin nhắn của bạn thông qua hệ thống tin nhắn, tin nhắn sẽ được lưu trữ trên này trang web cho bạn để lấy sau này.
 • Danh sách khác của người bán liên kết được thuận tiện trên trang hiển thị quảng cáo cho bạn xem tất cả các danh sách cụ thể của một người bán hiện đang hoạt động trên trang web.
 • Giới thiệu với bạn bè liên kết trên mỗi trang hiển thị bảng liệt kê này cho phép bạn nhanh chóng gửi các chi tiết của một bảng liệt kê cho bạn bè bằng cách sử dụng hệ thống nhắn tin của trang web. Không cần phải cho email!
 • Duyệt theo hình thu nhỏ cho phép bạn duyệt các trang web xem trước hình ảnh thu nhỏ của danh sách mà không cần phải bấm vào trang chi tiết danh sách.
 • Liên hệ với người bán liên kết có thể dễ dàng đặt trên mỗi trang liệt kê cho bạn để liên lạc với người bán trực tiếp với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể liên quan đến danh sách. Id danh sách được tự động bao gồm trong tin nhắn được gửi.