Rao vặt miễn phí: Tánh Linh : truy cập cần thiết : kế toán Việt Nam

Danh mục: Phần chính > việc làm > việc làm cung > kế toán

truy cập cần thiết  - ₫6,789.00 VND Danh sách ID: 3564Đã phân loại Thông tin đấu giá

Danh sách đang sử dụng: December 28, 2015
Số lần đã xem: 4354

Icon_Asset_Inventory_Management-300x300.jpg

Mô tả


tùy chọn

  • Anh yêu cầu
  • Kỹ năng máy tính cơ bản
  • 1-3 năm kinh nghiệm

Điểm phản hồi:

kế toán sẽ cần phải làm việc trên công ty xuyên quốc gia


Chi tiết

  • Nơi làm việc
  • Ước tính lương
  • Mô tả công việc
  • vietnam
  • 65789
  • duy trì cân bằng các tài khoản
Thông tin quảng cáo rao vặt