Rao vặt miễn phí: Cầu Giấy : Dịch vụ thiết kế ngược, tạo mẫu nhanh : khác Việt Nam

Danh mục: Phần chính > các dịch vụ > khác

Dịch vụ thiết kế ngược, tạo mẫu nhanh  - Chi phí Không có Danh sách ID: 3553Đã phân loại Thông tin đấu giá

Danh sách đang sử dụng: December 28, 2015
Số lần đã xem: 4279

Mô tả

Điểm phản hồi:

THIẾT KẾ NGƯỢC: Cung cấp các chức năng để mô hình hoá và tối ưu hoá các đa giác và tạo ra các tham số dạng CAD cơ sở từ dữ liệu quet 3D, cho kết quả ngay thức thì và được sử dụng liên tục tong quá trình sản xuất. (Cho phép người dùng tạo các tham số CAD từ các dữ liệu quét 3D bằng việc sử dụng kiểu khối đặc tiêu chuẩn)


* Nhập dữ liệu : quét 3D/ STL dạng lưới tam giác hoặc mô hình lưới đa diện
* Chức năng hiệu chuẩn :
* Chia miền : tự động hoặc tác động chia mô hình lưới thành các miền trên cơ sở các vùng feature
* Căn chỉnh : tìm ra các hệ toạ độ chính của mô hình
* Làm sạch lưới : làm sạch các khuyết tật và tạo các mô hình lưới kín
* Mô hình hoá CAD :
* Khai triển thông số thiết kế : nhận dạng và định nghĩa các tham số mô hình hoá feature
* Mô hình hoá feature : Thiết kế mô hình CAD bằng việc xây dựng các feature tham số từ mô hình lưới
* Kiểm tra độ chính xác : accuracy analyzer cho phép phân tích sai số của toàn bộ quá trình xử lý thiết kế, đảm bảo mô hình CAD nằm trong miền dung sai cho phép
* Điểu chỉnh các bề mặt trên lưới : Tự động tạo nhanh hoặc chính xác các bề mặt chất lượng cao, bề mặt NURES với lưới đường cong người dùng định nghĩa
* Mô hình hoá lưới :
* Mô hình hoá & tối ưu hoá lưới : tạo các mô hình lưới tối ưu cho CAE, tạo mẫu nhanh hoặc sản xuất
* Xuất dữ liệu gia công :
* Chuyển đổi dữ liệu sang các hệ CAD : xuất các mô hình solid tham số được tạo ra sang nhiều ứng dụng CAD với đầy đủ lịch sử mô hình hoá
* Tương thích với tất cả các hệ CAD lớn bao
Thông tin quảng cáo rao vặt